top of page
bgImage

Liefdevolle dominantie         

Een ander perspectief op relaties

Introductie

De afbeelding hieronder laat een koppel zien dat de tango danst. Zowel de man als de vrouw staan volledig in hun kracht. De man is dienstbaar aan de vrouw. Hij leidt haar, zodat zij zich vrij kan bewegen. Zij weet dat ze op hem kan vertrouwen, hij zal haar nooit laten vallen. Volgens ons is dit de essentie van de relatie tussen man en vrouw. Het is wat we bedoelen met liefdevolle dominantie. 

De tango als metaf​o​or voor het leven

Het woord dominantie roept bij sommigen een negatieve associatie op. Dat is in zichzelf niet zo vreemd. Het is een van de uitvloeiselen van eeuwenlange mannelijke overheersing.
Wij zetten dit graag in een ander daglicht.

Man en vrouw zijn samen verantwoordelijk voor de relatie. De man toont initiatief en betrokkenheid en zorgt ervoor dat zijn vrouw zich veilig en geborgen voelt. De vrouw, op haar beurt, krijgt daardoor ruimte om haar talenten en gaven in de wereld te zetten. Haar man zal zij uitdagen om waarachtig en aandachtig bij haar aanwezig te zijn.

Liefdevolle dominantie is gebaseerd op liefde en gelijkwaardigheid, onvoorwaardelijk wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar. Zowel de man als de vrouw zijn autonoom en geven uiting aan wie ze zijn. Het proces is wederkerig, de man kan niet zonder de vrouw, en andersom. It takes two to Tango!


Het principe is ook toepasbaar op de vrouw-vrouw of de man-man relatie.

 

De man


Veel mannen handelen vanuit hun verstand. De liefdevol dominante man echter vertrouwt op zijn intuïtie, de stem van zijn ziel. 

Het is essentieel dat deze te allen tijde leidend is. Zodra zijn ego of ratio ertussen komt zal de sensitieve vrouw dat voelen en haar vertrouwen in de man verliezen. 

Het voelt krachtig voor de man om op deze wijze voor zijn vrouw te zorgen. Hij krijgt er oprechte liefde en onvoorwaardelijk vertrouwen voor terug.

Polariteit


Man en vrouw zijn gelijkwaardig maar niet gelijk. Als de polariteit tussen beiden verdwijnt wordt de relatie saai en bloedloos. Partners worden maatjes en offeren hun eigenheid op aan de relatie. Ook zijn er voorbeelden waarbij de man volgt en de vrouw de verantwoordelijkheid naar zich toetrekt. De relatie lijkt op een moeder-zoonverhouding. 

Liefdevolle dominantie versterkt de gelijkwaardigheid en verhoogt de polariteit. Man en vrouw her-ontdekken wie ze echt zijn en dagen elkaar uit om het beste in zichzelf naar boven te halen. Ze hebben niet alleen een relatie, ze zijn ín relatie. Beide partners zijn bereid oude overtuigingen en opvattingen ten aanzien van relaties achter zich te laten.


De vrouw


De vrouw die met een liefdevol dominante man samenleeft durft de behoefte aan controle los te laten. Wanneer zij een gezond gevoel van eigenwaarde heeft ontwikkeld heeft ze dat niet meer nodig.
Ze weet dat ze veilig is. 

Voor de geëmancipeerde vrouw kan dat nog een fikse uitdaging zijn. Als ze haar weerstand kan overwinnen door haar man volledig te vertrouwen krijgt ze er veel eigen ruimte voor terug. Ze voelt zich vrij om te zijn wie ze is.

bottom of page